آموزشی

تعبیر خواب سوتین از دیدگاه معبران مختلف

خوابیدن

سوتین یکی از پوشش ‌های زنانه است که پیشینه زیادی در فرهنگ ما ندارد و از غرب وارد کشور شده است. با این حال امروزه یکی از پوشاک ‌های زنانه ضروری است که در رویا هم ممکن است به سراغمان بیاید. بسیاری افراد با دیدن این رویا به فکر فرو می روند و به دنبال تعبیر آن هستند و دوست دارند بدانند که این خواب چه پیامی برای آنها دارد.‌ تعبیر خواب سوتین با توجه به جزئیات خواب متفاوت است. مثلا بستن سوتین در خواب یک تعبیر و باز کردن آن تفسیر دیگری دارد.

دیدن سوتین در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سوتین از دید معبران غربی و اسلامی با توجه به جنسیت بیننده خواب و وضعیت زندگی او فرق دارد. برای مثال اگر یک مرد رویای بستن سوتین در خواب را ببیند روزهایی پر از ناراحتی و اندوه پیش روی اش است؛ ولی اگر یک زن این خواب را ببیند روزهایی پر از خوشحالی و برکت را در آینده تجربه می کند.‌ تعبیر خواب پستان بند برای افراد مختلف بدین شرح است:

تعبیر خواب سوتین برای زن متاهل

اگر یک زن متاهل رویای سوتین شیک و زیبا را ببینید به این معنی است که در زندگی واقعی به ثبات و آرامش می رسد.‌ در صورتی که  یک زن متاهل خواب سوتین بریده شده را ببیند، به مفهوم بی آبرویی و رسوایی است و باید مواظب اعمال خود باشد.‌ پاره شدن سوتین در خواب نیز به معنای وجود مشکلات زناشویی جدید در زندگی است‌‌.‌ به طور کلی اگر یک زن متاهل خواب سوتین ببیند به مفهوم آغاز روزهای خوش و خوشبختی است و روزهای سخت و ناراحتی برای او به پایان می رسد.‌

همچنین از دید برخی معبران دیدن سوتین برای زنان در خواب بیانگر حریم خصوصی اوست و زن در عالم واقعی به توجه و مراقبت نیاز دارد. اگر زنی در رویای خود ببیند که لباس ها و سوتین خود را در آورده و در مقابل دید همه می گذارد، این تعبیر را دارد که راهی را پشت سر می گذارد که موارد ممنوعه بسیاری را تجربه می کند.‌ اگر خانم متأهل در خواب ببیند که روی لباس خود سوتین می بندد به مفهوم این است که بیننده خواب احساس تنهایی می کند.

تعبیر خواب سوتین برای دختر مجرد

رخت خواب

تعبیر خواب سوتین برای دختر مجرد بسیار خوب بوده و حاوی اتفاق های خوبی در آینده است. این خواب برای دختر به نامزدی یا ازدواج تعبیر می شود‌.

تعبیر خواب سوتین برای زن باردار

اگر خانم بارداری در خواب خود یک سوتین زیبا و سالم را ببیند به مفهوم سلامتی و ایمنی مادر و کودک است و این دوران سخت را با سلامت پشت سر می گذارد. اگر خواب یک سوتین پاره و زشت را ببیند به این معنی است که در دوران بارداری او یا زایمان مشکلاتی برایش پیش می آید.

تعبیر خواب سوتین برای زن مطلقه

تعبیر خواب پستان بند برای زن مطلقه به مفهوم شروع یک زندگی تازه است. همچنین این خواب بیانگر نیاز عاطفی بیننده خواب است‌.

تعبیر خواب سوتین برای مرد

تعبیر خواب سوتین برای مرد با توجه به شرایط فرد دو مفهوم متفاوت دارد. این خواب نشانه اندوه و ناراحتی برای مرد و افتادن مشکلات و موانعی در زندگی اوست. این خواب به جبران خسارات مالی هم تعبیر می شود.‌

تعبیر خواب گرفتن سوتین از کسی

اگر در خواب ببینید یک فرد درستکار به شما سوتین می دهد، بیانگر موفقیت بزرگ در زندگی است. اگر این سوتین را از فردی بدکار بگیرید نشانه آن گرفتاری و مشکلات است‌.‌

تعبیر خواب سوتین سفید و سیاه

دیدن سوتین سفید در خواب بسیار تعبیر خوبی دارد. این خواب نشانه شانس و موفقیت در زندگی است. سوتین سیاه تعبیر بسیار متفاوتی دارد و نشانه گرفتاری و بد شانسی است.‌

تعبیر خواب سوتین کهنه و پاره

تعبیر خواب سوتین کهنه و کثیف در خواب این است که افراد حسود و فریب در اطراف شما هستند. پس باید مراقب باشید تا از آنها ضربه ای به شما وارد نشود. دیدن سوتین پاره هم به مفهوم این است که در آینده با مشکلات زیادی مواجه می شوید.‌ همچنین این خواب بیانگر این است که خسارات مالی پس از طی یک دوره سخت به شما وارد می شود‌‌.‌

تعبیر خواب برداشتن سوتین

تعبیر خواب در آوردن سوتین و در معرض نمایش قرار دادن آن به مفهوم شروع دوره بدی در زندگی است. همچنین از دید معبران غربی میل به رهایی و آزادی هم تعبیر می شود.‌

تعبیر خواب بریدگی سوتین

تعبیر بریده شدن سوتین مفهوم خوبی برای بیننده خواب ندارد و نشانگر جدایی از شخصی نزدیک بوده و روزهای پر غم و اندوهی در انتظار بیننده فرد است.

تعبیر خواب سوتین توری

سوتین توری

اگر رویای سوتین گیپوری یا توری ساده را ببینید، بیانگر شکست و ناکامی عشقی است. دیدن سوتین توری مجلل در خواب مفهوم عشقی موفق را برای بیننده دارد.‌

تعبیر خواب سوتین از دید معبران مختلف

دیدن سوتین در رویا از آن خواب هایی است که بیننده را به فکر وا می دارد و به دنبال تعبیر آن می رود. معبران سوتین را به مفاهیم مختلفی تعبیر کرده اند. تعبیر خواب سوتین از دید معبران معروف اسلامی و غربی بدین شرح است:

تعبیر خواب سوتین از دید محمد بن سیرین

از دید محمد بن سیرین تعبیر سوتین برای زن ها موفقیت، بزرگی و مقام است، اما برای مردها به غم و اندوه، زخم شلاق و نگرانی و ناراحتی تعبیر می شود.‌ اگر زنی در رویای خود ببیند سوتین دارد یعنی ثروت و مال زیادی را کسب می کند و شاد و خوشحال می شود. اگر مردی این خواب را ببیند، یعنی به آرزو یا هدف اش نمی رسد و تنها می شود.‌

تعبیر خواب سوتین از دید منوچهر مطیعی

از دید منوچهر مطیعی سوتین برای زنان یک مسأله طبیعی و عادی است که سبب خوش اندامی آنها می شود، ولی استفاده از سوتین برای مردان یک امر غیر عادی و زشت است. تعبیر خواب سوتین برای مردان به روایت منوچهر مطیعی مانند دنیای واقعی بوده و بیانگر نابسامانی و آشفتگی در کارهاست. اگر زنی این خواب را ببیند، اوضاع بر وفق مراد او می چرخد.‌

از دید منوچهر مطیعی اگر یک زن برای یک زن دیگر سوتین بخرد یا به او تعارف کند در دنیای واقعی به او سود یا خیر معنوی می رساند. اگر به مردی سوتین هدیه دهد حادثه ای برای مرد پیش می آید که حیثیت و آبروی مرد را به خطر می اندازد. همچنین سوتین برای دختران مجرد بیانگر عشق و نامزدی، ولی برای پسران مجرد ناکامی است.‌

تعبیر خواب سوتین از دید کارل گوستاو یونگ

سوتین مشکی

کارل گوستاو یونگ پوشیدن پستان بند را حمایت و حفاظت تعبیر می کند. همچنین این خواب به مفهوم هشداری است که روح خود را ارتقا دهید‌. همچنین خواب سوتین از دید این معبر نشانگر احساسات مادری و جنبه پرورش یافته است.‌ تعبیر اینکه سوتین نبسته اید هم نشانگر نداشتن کنترل و دیسیپلین است.

تعبیر خواب سوتین از دید اچ میلر

تعبیر خواب سوتین از دید این معبر برای زن ها بیانگر ثروت و قدرت فراوان است.

جمع بندی

تعبیر خواب سوتین با توجه به شرایط روحی فرد بیننده خواب و جزییات خواب متفاوت است.‌ بسیاری از معبران دیدن این خواب را برای زنان کامیابی و موفقیت تعبیر می کنند و برای مردان گرفتاری و ناکامی می پندارند. با این حال هر فردی سوتین را با توجه به احساسات و موقعیت خود با جزئیات متفاوتی می بیند و باید آن را نزد یک فرد که به علم تعبیر خواب آگاه است، تعبیر کند‌‌‌‌.

با همه این تفاسیر ممکن است خوابی که می بینید، هیچ تعیبری نداشته و به فکرها و دغدغه هایی که در طول روز داشته اید، مربوط باشد. مثلا ممکن است قصد خرید سوتین داشته باشید و هر شب خواب آن را ببیند؛ پس بدون درنگ برای خرید اقدام کرده و خود را از شر این خواب ها رها کنید. برای این کار می توانید یلوشاپ را انتخاب کنید و از انواع مدل های آن بهره مند شوید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *